Kombinované kotle

Eco dual 20

Automatický peletový kotol s možnosťou prikladania dreva.

Eco dual 25

Automatický peletový kotol s možnosťou prikladania dreva.

Eco dual 50

Automatický peletový kotol s možnosťou prikladania dreva.

Eco dual 75

Automatický peletový kotol s možnosťou prikladania dreva.

Eco dual 15

Automatický peletový kotol s možnosťou prikladania dreva.